Privacyverklaring Uw pricacy Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut of yogadocent, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Als yogadocent verwerk ik alleen uw NAW gegevens, telefoonnummer en emailadres. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en of medische gegevens er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar, dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Privacy op de zorgnota Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. uw naam, adres en woonplaats uw geboortedatum de datum van de behandeling een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult' gegevens van de zorgverzekeraar de kosten van het consult
BoswijkNetwerk Gestalt- en Transpersoonlijk Therapeuten
``Hoe je kijkt maakt wat je ziet``
Ik ben aangesloten bij:
telefoon email email adres adres henk van eck therapie
Henk van Eck Therapie Wilgenhof 5 4128 SH Lexmond  0654 39 22 94   Info@henkvanecktherapie.nl
Info@henkvanecktherapie.nl 
 
Sitemap
Sitemap
Blogs
Blogs
Privacyverklaring (AVG) 
email
i
i
i
i
i
i
i
i i i
i
i R B B P P P P i
i
Privacyverklaring  Uw pricacy Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut of yogadocent, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Als yogadocent verwerk ik alleen uw NAW gegevens, telefoonnummer en emailadres. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en of medische gegevens er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar, dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Privacy op de zorgnota Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. uw naam, adres en woonplaats uw geboortedatum de datum van de behandeling een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult' gegevens van de zorgverzekeraar de kosten van het consult
``Hoe je kijkt maakt wat je ziet.``
BoswijkNetwerk Gestalt- en Transpersoonlijk Therapeuten
Ik ben aangesloten bij:
henk van eck therapie - telefoon henk van eck therapie - email henk van eck therapie - adres henk van eck therapie henk van eck therapie - vcard henk van eck therapie - sms henk van eck therapie - google maps Henk van Eck Therapie - sitemap B
i i i i i i i P B
www.henkvanecktherapie.nl