Boswijk methode In het Boswijk therapie werk komen psychologie en spiritualiteit beide als raakvlakken aan de orde. In het verdiepingswerk kan dit als tegengesteld worden ervaren. Vanuit psychologisch standpunt is het belangrijk dat je voldoende ik-sterkte hebt om in de maatschappij te kunnen functioneren met een krachtig flexibel ego. Je hebt een duidelijke grens nodig van ik en je omgeving waarbij je die grens naar eigen wil kunt openen en sluiten. Dat doe je vanuit een autonome positie, jij bepaalt waar je de grens neerzet en wanneer je hem opent. Je maakt een duidelijk onderscheid tussen jezelf en je omgeving. Dit kun je omschrijven als “ik ben ik en jij bent jij”. Dit past in ons duale denken, de wereld van dualiteit. Vanuit spiritueel raakvlak onderzoek je een laag verder. Je kijkt wie je bent ten opzichte van het grote geheel. Ga je hier dieper op in dan kom je tot het besef dat alles één is. De grens van ik en je omgeving wordt transparanter, je gaat inzien dat het krachtige flexibele ego een werktuig is maar dat je het niet bent. Het ego hoeft niet opgelost te worden maar je kunt het gebruiken als een hulpstuk in je leven met de gedachte dat je jezelf er niet mee identificeert. Door de non-identificatie kom je in verbinding met je zielsaspect ofwel je hoger zelf. Dit kun je omschrijven als “ik ben jij en jij bent ik”. Het past in het non-duale denken, de wereld van eenheid. Er is geen onderscheid, alles valt samen. Het uit zich in onvoorwaardelijke liefde. Deze beide vormen van denken zijn niet echt gescheiden in ons systeem maar lopen in elkaar over. Het is fijn er bewust van te zijn dat ze er beide zijn. Het geeft meer inzicht dit vanuit een metafoor te bekijken. Stel de mensheid voor als golfjes in de oceaan, dan zie je dat ieder golfje een individueel bestaan heeft en begrensd is met andere golven. Dit is het psychologische aspect, de wereld van dualiteit. Elke golf heeft een eigen grootte en een tijd om te bestaan etc. Ga je verder onderzoeken dan zie je dat iedere golf uiteindelijk uit water bestaat. Als de golf verdwijnt en niet meer bestaat zal hij altijd in de eenheid van water blijven bestaan. Dit is het spirituele aspect oftewel non-dualiteit. In de methode van Boswijk wordt er gebruik gemaakt van deze twee richtingen. Het gaat erom bewust te worden van je werkelijke bestaan, dat je een tijdelijk golfje bent maar in wezen uit water bestaat. Op het model van 4-dimensionele psychologica van Boswijk, zie hieronder, kun je de structuur zien hoe er gewerkt wordt. We werken over het algemeen van buiten de cirkel naar binnen tot de kern. Dat wil zeggen dat we eerst de stagnaties en frustraties onderzoeken om uiteindelijk bij je authentieke zelf, het zijn, het non-duale terecht te komen. Deze richting werkt vanuit het psychologische aspect naar de kern, het non-duale ofwel de onvoorwaardelijke Liefde toe. Je kunt ook van binnen de cirkel naar buiten werken door middel van meditatie direct vanuit de kern de buitenste ringen van emoties en gedrag te onderzoeken en het in Zijn/Liefde op te lossen. De essentie van beide richtingen is dat je beseft dat je in een relatieve wereld leeft maar je altijd weet te herinneren dat je verbonden bent met het absolute en dat uiteindelijk bent. En dat uit zich in liefde en helderheid. Klik op het model voor een vergroting: Wil je meer informatie, klik op een werkvorm. Gestalt Psychosynthese / Transpersoonlijke therapie Bio-energetica Systeemwerk Somato Emotional Release Mindfulness Holistic pulsing Holistische massage Boswijk methode
``Men kan niet in de waarheid doordringen tenzij door de liefde.``
i
i
i
Boswijk - 4 dimensionele psychologica
Boswijk methode In het Boswijk therapie werk komen psychologie en spiritualiteit beide als raakvlakken aan de orde. In het verdiepingswerk kan dit als tegengesteld worden ervaren. Vanuit psychologisch standpunt is het belangrijk dat je voldoende ik-sterkte hebt om in de maatschappij te kunnen functioneren met een krachtig flexibel ego. Je hebt een duidelijke grens nodig van ik en je omgeving waarbij je die grens naar eigen wil kunt openen en sluiten. Dat doe je vanuit een autonome positie, jij bepaalt waar je de grens neerzet en wanneer je hem opent. Je maakt een duidelijk onderscheid tussen jezelf en je omgeving. Dit kun je omschrijven als “ik ben ik en jij bent jij”. Dit past in ons duale denken, de wereld van dualiteit. Vanuit spiritueel raakvlak onderzoek je een laag verder. Je kijkt wie je bent ten opzichte van het grote geheel. Ga je hier dieper op in dan kom je tot het besef dat alles één is. De grens van ik en je omgeving wordt transparanter, je gaat inzien dat het krachtige flexibele ego een werktuig is maar dat je het niet bent. Het ego hoeft niet opgelost te worden maar je kunt het gebruiken als een hulpstuk in je leven met de gedachte dat je jezelf er niet mee identificeert. Door de non-identificatie kom je in verbinding met je zielsaspect ofwel je hoger zelf. Dit kun je omschrijven als “ik ben jij en jij bent ik”. Het past in het non-duale denken, de wereld van eenheid. Er is geen onderscheid, alles valt samen. Het uit zich in onvoorwaardelijke liefde. Deze beide vormen van denken zijn niet echt gescheiden in ons systeem maar lopen in elkaar over. Het is fijn er bewust van te zijn dat ze er beide zijn. Het geeft meer inzicht dit vanuit een metafoor te bekijken. Stel de mensheid voor als golfjes in de oceaan, dan zie je dat ieder golfje een individueel bestaan heeft en begrensd is met andere golven. Dit is het psychologische aspect, de wereld van dualiteit. Elke golf heeft een eigen grootte en een tijd om te bestaan etc. Ga je verder onderzoeken dan zie je dat iedere golf uiteindelijk uit water bestaat. Als de golf verdwijnt en niet meer bestaat zal hij altijd in de eenheid van water blijven bestaan. Dit is het spirituele aspect oftewel non-dualiteit. In de methode van Boswijk wordt er gebruik gemaakt van deze twee richtingen. Het gaat erom bewust te worden van je werkelijke bestaan, dat je een tijdelijk golfje bent maar in wezen uit water bestaat. Op het model van 4-dimensionele psychologica van Boswijk, zie hieronder, kun je de structuur zien hoe er gewerkt wordt. We werken over het algemeen van buiten de cirkel naar binnen tot de kern. Dat wil zeggen dat we eerst de stagnaties en frustraties onderzoeken om uiteindelijk bij je authentieke zelf, het zijn, het non-duale terecht te komen. Deze richting werkt vanuit het psychologische aspect naar de kern, het non-duale ofwel de onvoorwaardelijke Liefde toe. Je kunt ook van binnen de cirkel naar buiten werken door middel van meditatie direct vanuit de kern de buitenste ringen van emoties en gedrag te onderzoeken en het in Zijn/Liefde op te lossen. Klik op het model voor een vergroting: De essentie van beide richtingen is dat je beseft dat je in een relatieve wereld leeft maar je altijd weet te herinneren dat je verbonden bent met het absolute en dat uiteindelijk bent. En dat uit zich in liefde en helderheid.
Boswijk - 4 dimensionele psychologica
“Men kan niet in de waarheid doordringen tenzij door de liefde”
www.henkvanecktherapie.nl
henk van eck therapie - adres henk van eck therapie - adres
henk van eck therapie henk van eck therapie
henk van eck therapie - vcard
i
i
i